FANDOM


ParentsEdit

  • Boruto Uzumaki
  • Sarada Uchiha
  • Dennis
  • Winnie
  • Shido Tatsuhiko
  • Yayoi Matsunaga
  • Queen Marina
  • King Justin
  • Chibiusa Tsukino/Sailor Chibi Moon
  • Heilos/Tuxedo Yume

SonsEdit

Also SeeEdit